Ergela Borike, BiH, ustanovljena 1908 leta kot oddelek bosanskih brdskih konj ergele Sarajevo. Kultna ergela iz katere izvira glavnina današnjih čistokrvnik rodov kobil in linij žrebcev Miško in Barut.
Marca 2019 je žal po večletnih težavah prenehala delovati, vsi konji so razprodani.

Ergela Planido, ustanovljena leta 2003 v Nevesinju kot druga ergela za vzrejo čistopasemskih bosanskih brdskih konj. Ustanovitelj in lastnik A&A Dolinšek. Leta 2008 delo nadaljuje v Sloveniji, prvi rejski center čistopasemskih BBK v ES. E-mail: anton@planido.eu.

Ergela Žiga, BiH, ustanovljena leta 2011, v lasti družine Enverja Žige, Visoko. Je vodilni rejski center BBK v Bosni in Hercegovini, ki kordinira vzrejo v BiH. Email: enver_ziga@yahoo.co.uk www.ergelaziga.ba

Ergela Jezero, ustanovljena leta 2017, lastnik Hasib Ščuk, Jablanica.

Ergela Bosnian Mountain Horse, ustanovljena 2018 v Vrtočah. Leto dni kasneje je prevzela glavnino razprodanih konj ergele Borike.