Bosanski planinski konj

Najstarejša avtohtona pasma na Balkanu v izumiranju.

Home Zgodovina

Grki omenjajo te majhne konje že v 4. st.pr.n.št. na območju današnje Dalmacije. Rimljani so območju današnjega Bihaća podelili dovoljenje za trgovanje s temi konji. BBK so imeli izjemno pomembno vlogo v srednjem veku pri tovorjenju blaga, »samaraši, kiriđije«, od Istanbula po celotnem Balkanu, proti severu, na vzhod in jug, celo do Egipta.

Nepogrešljivi so bili v prvi svetovni vojni na vzhodnem pa tudi na jugozahodnem delu zahodne fronte, od švicarsko-italijansko-avstrijske tromeje prek Tirolske, Karnijskih Alp in Posočja do Jadranskega morja. Prav tako pomembno vlogo so imeli tudi v drugi svetovni vojni v hribovitih delih nekdanje Jugoslavije.
V 20. st. so bili najštevilčnejši, skoraj pol milijona grl, ter najuporabnejši konj za delo in v sestavi vojske takratne Jugoslavije. V obdobju 1900–1912 je bilo samo v Italijo izvoženih 200.000 živali.