BOSANSKI BRDSKI KONJI

Najstarejša avtohtona pasma na Balkanu na robu preživetja.

Izvorno območje vzreje pasme bosanski planinski konj je območje BiH v bivši Jugoslaviji, ki ga na zahodu omejuje Dalmacija, severno reka Sava in vzhodno reka Drina. Reja se je iz omenjenega območja v različnih časovnih obdobjih razširila na druga, predvsem hribovita območja bivše Jugoslavije ter v druge države ‒ Albanijo, Bolgarijo, Grčijo, Turčijo in Nemčijo.

Znotraj skupine malih konj je bosanski planinski konj najbolj razširjen in se odlikuje po vzdržljivosti, trpežnosti, ubogljivosti, veliki delovni sposobnosti, izjemni zanesljivosti in ravnotežju pri hoji po gorskih območjih.

NOVICE

Novice našega združenja.