DOBRODOŠLI NA NAŠI SPLETNI STRANI

Mednarodno združenje rejcev Bosanskih planinskih konj (MZRBPK) si prizadeva z izobraževanjem in promocijo povečati število rejcev in s tem tudi število konj in je pasmo ustrezno zaščititilo na ravni EU. MZRBPK organizira vsakoletne preglede žrebet in plemenskih živali, za vpis v rodovniško knjigo, za vse države, v katerih se nahajajo plemenske živali in za njih vodi ustrezno dokumentacijo. Prav tako MZRBPK, skupaj z Veterinarsko Fakulteto Univerze v Ljubljani, izvaja genetske analize konj, in vodi izvorno rodovniško knjigo za pasmo Bosanski planinski konj, ter izdaja identifikacijske dokumente. Evidenca in izdajanje dokumentov poteka v sodelovanju z Veterinarko fakulteto, oddelek za selekcijo konj. MZRBPK sodeluje tudi z gensko banko kjer ima shranjeno seme najbolj perspektivnih žrebcev.

Člani združenja smo s pomočjo donatorjev tudi uredili žrebetišče na Petrinjskem krasu, kjer na 40 ha kraškega sveta odraščajo potencialni plemenski žrebci.

Mednarodno združenje rejcev Bosanskih planinskih konj

Na kratko o tej čudoviti, ogroženi pasmi konj.

Poznali že Stari Grki, ki so o njih govorili v 4. stoletju pr. n. št.

omenja pa se jih tudi v povezavi z antičnim Rimom, ki naj bi Bihaću podelil dovoljenje za trgovanje s to konjsko pasmo. V srednjem veku so bosanski konji služili kot delovne, predvsem tovorne živali, ki so v velikih karavanah tudi do 1000 konj prenašale različna bremena med večjimi mesti, recimo od takratnega Konstantinopla (današnjega Carigrada) preko Balkanskega polotoka na zahod in sever, pa tudi proti jugu v Egipt.

V Sloveniji

Na Slovensko naj bi konji prišli v 15. stoletju z Uskoki, četudi nekateri menijo, da so se bosanski planinski konji pri nas pojavljali še bolj zgodaj. Bosanske konje se omenja ob poročanju o prvem slovenskem kmečkem uporu. V slovenskih zgodovinskih virih je o pasmi moč prebrati v Valvazorjevih zapisih.[2] Predvideva se, da naj bi bila slavna kobila književnega junaka Martina Krpana te pasme.[1]

Na kratko o dejavnostih našega združenja

Ste vedno želeli leteti s helikopterjem? Ste želeli prostati pilot? Želite drago osebo presenetiti na zabavi? Pri uresničitvi takšnih želja vam pomagamo mi. Naše storitve obsegajo: uvodne lete, letalske operacije – snemanje iz zraka in letalsko šolo.

Kraj odleta in pristanka lahko prilagodimo Vašim želja in potrebam. V primeru slabega vremena termin leta prestavimo na naslednji dogovorjen termin.

Organizacija in pomoč pri letnih pregledih in registracijah žrebet

MZRBPK si prizadeva z izobraževanjem in promocijo povečati število rejcev in s tem tudi število konj in to pasmo ustrezno zaščititi na ravni EU.

Vodenje centralne matične evidence

in izdajanje identifikacijskih dokumentov. Evidenca in izdajanje dokumentov poteka v sodelovanju z Veterinarko fakulteto, oddelek za selekcijo konj.

Žrebetišče za BPK

Člani združenja smo s pomočjo donatorjev uredili žrebetišče na Petrinjskem krasu, kjer na 40 ha kraškega sveta odraščajo potencialni plemenski žrebci.

MEDNARODNO ZDRUŽENJE REJCEV BOSANSKIH PLANINSKIH KONJ

Mednarodno združenje rejcev Bosanskih planinskih konj, je pisana druščina predanih ljubiteljev Bosanskega planinskega konja, iz večih držav. Po svojih najboljših močeh, se trudimo, da pasma Bosanskega planinskega konja nebi izumrla.  Še do l. 1970, je bilo teh konj na področju Jugoslavije cca 500 000. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, so konja iz kmetij izpodrinili stroji. Zadnja večja reja, ki je ostala, je bila vzreja Bosanskih planinskih konj, katero je Jugoslovanska Ljudska Armada, vodila na ergeli Borike, v  današnji Republiki Srpski, ki je del Bosne in Hercegovine. Ergela Borike je prenehala z delovanjem l. 2018.  Mednarodno združenje rejcev Bosanskih planinskih konj, ki je uradno registrirano za vodenje izvorne rejske knjige, nadaljuje poslanstvo vzreje Bosanskega planinskega konja, v čisti pasmi in je bilo ustanovljeno l. 2010, na Borikah in skladno z dogovorom ustanovnih članov, se je sedež Mednarodnega združenja rejcev Bosanskih planinskih konj ustanovil v Sloveniji, na posestvu in ergeli Planido, kjer je Anton Dolinšek z vsem svojim trudom poskušal ohraniti pasmo Bosanskih planinskih konj. Sčasoma smo se mu v Sloveniji pridružili številni rejci. Podoben razvoj je sledil tudi v drugih državah, predvsem BiH. Srbiji, Hrvaški, Avstriji, Nemčiji, Švici, v Belgiji in na Nizozemskem.  Če vam je blizu ideja o sonaravnem življenskem slogu, pri katerem je Bosanski planinski konj lahko vaš družinski član, vas vabimo, da se nam pridružite. Lahko postanete naš podporni član ali če imate možnosti, rejec Bosanskih planinskih konj.

Rejski cilj je skladen, plemenit toplokrvni konj, manjšega okvira, čvrste konstitucije dobrohotnega karakterja in razmeroma živahnega temperamenta, pravilnih, zanesljivih in izdatnih hodov, ki je primeren za vprego, za delo pod sedlom ter za vse zvrsti ljubiteljskega konjeništva.

Naš naslov

Rtiče 1, 1414 Podkum, Slovenija

E-pošta

Informacije: info@bosnianhorse.com.

Ostali kontakti

Vesna Stariha, predsednica