NAMEN BOTRSTVA:

– Ljudem, ki imajo radi konje, pa nimajo možnosti imeti svojega konja omogočiti, da pomagajo pri
oskrbi in druženju z določenim konjem.
– Ljudem, ki jim je mar za ohranitev ogrožene pasme bosanskih planinskih konj in želijo pomagati
– nakazan denar bo namenjen izključno oskrbi izbranega konja (hrana, voda, mineralna sol, sredstva
proti zajedavcem, oskrbi kopit)
– Vsak boter lahko ob predhodni najavi obiskuje konja, se z njim druži, fotografira, objavlja fotografije
na družabnih omrežjih.
– Konja, ki je predmet botrstva, ni mogoče odkupiti/odtujiti/odpeljati iz črede

KDO LAHKO POSTANE BOTER:

– Vsaka polnoletna, ali pravna oseba. V primeru, da bi želel postati boter mladoletna oseba,
pogodbo podpiše eden od staršev.
– Botrstvo traja eno leto (napisano na certifikatu), z možnostjo podaljšanja, minimalni znesek za
oskrbo na leto je 1 eur/dan
– Vsak boter je naveden kot boter izbranega konja na spletni strani in FB
KAKO POSTATI BOTER:
– kontaktirajte nas preko e-maila: info@bosnianhorse.com, da vam pošljemo pogodbo
– izpolnjeno vrnete
– plačate določen znesek na naš TRR
– pridobite certifikat, ki dokazuje botrstvo

POGODBA

Za prenos pogodbe o botrstvu kliknite