Bosanski planinski konj

Najstarejša avtohtona pasma na Balkanu v izumiranju.

Home RODOVNIŠKA KNJIGA

Rodovniška knjiga za pasmo bosanski planinski konj je izvorna rodovniška knjiga. V izvorno rodovniško knjigo bosanskih planinskih konj so lahko  vpisane samo čistopasemske živali. Križanje s katerikoli pasmo niso dovoljena. Preden je katerakoli žival vpisana v posamezni dele rodovniške knjige mora biti identificirana in registrirana v skladu z predpisi. V rejski program za bosanske planinske konje so vključene plemenske živali, ki so vpisane v naslednje sezname delov in razdelkov izvorne rodovniške knjige: glavni del rodovniške knjige, knjiga plemenskih žrebcev in knjiga plemenskih kobil; dodatni del rodovniške knjige, evidenčna knjiga žrebcev, evidenčna knjiga kobil; register žrebet in dodatni registri.