• Anton Dolinšek
  • Mojca Savski in Gompo Kyab
  • Meta in Nejc Hribar
  • Matevž Rožej
  • Aleš Žvelec
  • Tatjana in Jože Jarc
  • Štefka in Uroš Spruk
  • Štefan in Peter Vršnik
  • Ivan Šnofl
  • Ivan Janez Štuhec