• Anton Dolinšek
 • Mednarodno združenje rejcev Bosanskih planinskih konj
 • Družina Perić
 • Mojca Savski in Gompo Kyab
 • Meta in Nejc Hribar
 • Matevž Rožej
 • Aleš Žvelec
 • Tatjana in Jože Jarc
 • Štefka Spruk
 • Uroš Spruk
 • UScom d.o.o.
 • Štefan in Peter Vršnik
 • Ivan Janez Štuhec
 • Bogdan Ambrožič
 • Peter Zaberložnik
 • Robert Kramberger
 • Teja Skočir
 • Tine Markovič
 • Tone Stariha
 • Boštjan Rose
 • Igor Lipič
 • Neža Slapnik
 • Ergela škratova dolina
 • Tamara Ferme
 • Janez Napret
 • Boštjan Lazukič